Faiz ve Ücretler

Ödeme ve Faiz Bilgileri
Ekstre Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, bonus, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir. Ekstreniz isteğe bağlı olarak yurt dışı ve yurt içi harcamalarınız için Türk Lirası ya da döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir.
Hesap Kesim Tarihi Ekstrenizin hazırlandığı tarihtir. Ekstre döneminiz içerisinde hesap kesim tarihinizi 1 ayda en fazla 1 kere, 1 yılda en fazla 2 kere değiştirebilirsiniz.
Son Ödeme Tarihi Ekstrende belirtilen borcun ödenebileceği en son tarihtir.
Minimum Ödeme Tutarı Ödemeniz gereken asgari tutar her halükarda 10 TL'den az olmayacak olup, 17.12.2010 tarihinden sonra ilk kez kredi kartı alan kart hamilleri için bu oran, kartın ilk kullanım tarihinden itbaren 1 yıl süreyle %40’tır. Diğer kart hamillerimiz içinse sahip oldukları limite göre belirlenmektedir. Limite bağlı olarak değişen asgari ödeme oranı ve uygulama tarih aralıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Yasal düzenlemeler uyarınca bir takvim yılı içinde üç defa, dönem borcunuzun minimum ödenmesi gereken tutarın altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar nakit çekime ve limit artışına kapatılır ; bir takvim yılı içinde art arda üç defa, dönem borcunuzun minimum ödenmesi gereken tutarın altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar kullanıma kapatılır.
Faiz Hesaplama  
  • Önceki dönemden devreden borcunuz yok ise ve ekstrenizde belirtilen borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza herhangi bir faiz işletilmez.
  • Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacaktır. Kalan hesap bakiyesine, Minimum Ödeme Tutarı ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, Minimum Ödeme tutarının altında ödeme yapılması durumunda ise Minimum Ödeme Tutarının ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin Minimum Ödeme tutarını aşan kısmı için akdi faiz uygulanacaktır.Temerrü başlangıcı olarak hesap kesim tarihi esas alınmaktadır.
  • Nakit avansa ve nakit kullanımı niteliğindeki işlemlere işlem tarihinden itibaren günlük akdi faiz uygulanır.
  • Kredi kartı uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz.
  • 1 Ocak 2017 itibari ile akdi faiz %1,84; gecikme faizi %2,34 olarak uygulanacaktır.

8/10/2013 öncesi Garanti Bankası'ndan verilen kartlar

 

 

1-14.999 TL arası kart limiti

15.000-19.999 TL arası kart limiti

20.000 TL ve üzeri kart limiti

08/10/2013-31/12/2013

25%

30%

35%

01/01/2014-31/12/2014

27%

32%

40%

01/01/2015 ve sonrası

30%

35%

40%

8/10/2013 sonrası Garanti Bankası'ndan verilen kartlar

 

 

1-14.999 TL arası kart limiti

15.000-19.999 TL arası kart limiti

20.000 ve TL üzeri kart limiti

08/10/2013 ve sonrası

30%

35%

40%

Tüm Migros, Macrocenter, 5M Migros, Özdilek, Praktiker, Anlaşmalı Bosch mağazaları, "Money Bonus Ödeme Noktası" amblemli tüm Bonus program ortakları ve PTT Online Şubelerinde yapılan kredi kartı ödemelerinizden işlem anında 2.36 TL ücret yansıtılır.
Faiz ve Ücretler Tablosu
  Oran/Ücret Açıklama
Akdi Faiz %2,25 Dönem borcunuza minimum ödeme tutarı veya üstünde ödeme yaparsanız, kalan hesap bakiyesine bu faiz oranı uygulanır.
Gecikme Faizi %2,75 Dönem borcunuzun minimum ödeme tutarının altında ödenmesi halinde, sadece minimum ödeme tutarınızın ödemediğiniz kısmına işletilen aylık faiz oranıdır.
Nakit Avans Faizi %2,25 Kartınızla yaptığınız nakit çekim işlemleri için işlem tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işletilecek aylık net faiz oranıdır.
Nakit Avans Ücreti

Yurt içi Bankamızdan %3,75 + 9 TL diğer bankalardan %3,75 + 9,10 TL (min 9,10 TL)

Yurt dışı % 3,75 + 3,60 USD, % 3,75 + 2,40 EUR

Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir. Bu ücret nakit çektiğiniz yere (otomatik vezne, şube vb.) göre değişiklik gösterebilir.
Limit Aşım Faizi %2,25 Borç bakiyenizin, kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde günlük olarak limiti aşan tutara uygulanan akdi faiz oranıdır.
BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) %5 Yasa gereği alınır. Faiz, ücret ve komisyon tutarları üzerinden hesaplanır.
KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) %15 Yasa gereği alınır. Faiz tutarları üzerinden hesaplanır.
KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) %15 Yasa gereği alınır. Faiz tutarları üzerinden hesaplanır.
Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Borç Ödeme: 1.04 TL + yatırılan tutarın %1.15’i Bu tutara komisyon ücretinin %5’i oranında BSMV eklenir.
Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Borç Sorgulama: 0,27 TL Bu tutara komisyon ücretinin %5’i oranında BSMV eklenir.
Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Limit Sorgulama: 0,27 TL Bu tutara komisyon ücretinin %5’i oranında BSMV eklenir.
Faiz Hesaplama :
  • Önceki dönemden devreden borcunuz yok ise ve ekstrenizde belirtilen borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza herhangi bir faiz işletilmez.
  • Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacak, kalan hesap bakiyesine, Minimum Ödeme tutarı ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, Minimum Ödeme tutarının altında ödeme yapılması durumunda ise Minimum Ödeme Tutarının ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin Minimum Ödeme tutarını aşan kısmı için akdi faiz uygulanacaktır.
  • Nakit avansa ve nakit kullanımı niteliğindeki işlemlere işlem tarihinden itibaren günlük akdi faiz uygulanır.
  • Kredi kartı uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz.

*Borç bakiyenizin, limitinizi aşması halinde aşan kısma, bu tarihten itibaren günlük olarak, akdi faiz oranında limit aşım faizi uygulanır. Bir takvim yılında en fazla iki defa ve limitin %20’sine kadar olmak üzere limit aşımı yapılabilir. Limit aşımı, acil bir ihtiyaç anında kullanılabilmesi amacıyla ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun’a istinaden tanımlanmaktadır. Ancak talebiniz halinde uygulama iptal edilebilir. Limitiniz, ekstrenizin önyüzünde yazmaktadır. Limit ve harcamalarınızı dikkatle takip etmeyi unutmayın.

Bonus Flexi ve Bonus Genç için peşin işlemlere aylık %1,84 faiz oranı ile 1, 2, 3 aylık erteleme talebinde bulunabilirsiniz. (KKDF ve BSMV hariçtir.) Bunun için işlemleriniz henüz ekstrelenmeden 444 0 333 Alo Garanti veya Garanti Şubelerinden başvurabilirsiniz. İşlem Ertele'ye İnternet Şubesi'nden başvurmak üstelik çok kolay! İnternet şubesinde, kredi kartları adımının altından işlemleriniz ekstrelendirilmeden İşlem Ertele'ye başvurabilirsiniz.

İşlem taksitlendir özelliğinden yararlanılması halinde ilgili harcamalara ait ödemeler kesilecek ikinci ekstrede başlayacaktır.

Kampanya Katılım Ücreti: Bonus Genç ve Bonus Flexi ile tüm Bonus kampanyalarından ücretli olarak yararlanabilirsin. Belirtilen ücret her kampanyaya katılım için 15 TL'ye kadar olmak üzere farklı ücretlendirilir ve "Kampanya katılım ücreti" olarak ekstrene yansıtılır. İlgili kampanyalara katılım ile ilgili detaylı bilgi bonus.com.tr'de bulunmaktadır.

Bonus Flexi nakit avans ücreti, yurtiçi bankamızdan ve diğer bankalardan %3,85 +9,10 TL'dir. Nakit avans ücreti yurtdışında %3,85 +3,60 USD veya %3,85 +2,40 EUR'dir.

* Akdi ve gecikme faiz artış tarihi itibariyle mevcut olan borcunuzu, bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde ödemeniz halinde söz konusu borcunuz faiz artışından etkilenmeyecektir.

Money Bonus Yıllık Üyelik Bedeli

Money Bonus

124 TL

Money Bonus Gold

144 TL

Money Bonus Platinum

162 TL

Ek Kart

51 TL

Ek Money Bonus Gold

59 TL

Ek Money Bonus Platinum

66,5 TL